Ozdobnik - gradientowa kula
Ozdobnik - gradientowa kula
Wróć / Digital Marketing

Przewodnik Po Social Media w Polsce   

“Przewodnik Po Social Media w Polsce” jest efektem prac Grupy Roboczej Social Media działającej w strukturach IAB Polska. Opracowanie stanowi próbę systematyzacji wiedzy na temat mediów społecznościowych oraz ich użytkowników w Polsce. Nakreśla także szerokie spektrum możliwości komunikacyjnych, które platformy i aplikacje Social Media oferują markom. 

Autorem opracowania jest zespół ekspertów z agencji marketingowych, PR-owych, mediowych, contentowych, kreatywnych oraz przedstawiciele wydawców. Różnorodne podejście twórców publikacji zagwarantowało zróżnicowaną perspektywę opisywanych w Przewodniku zagadnień. 

Publikacja została podzielona na trzy części: 
– sekcję opisującą najbardziej znaczące z perspektywy autorów publikacji kanały społecznościowe do prowadzenia komunikacji marek w Polsce, 
– część dotyczącą konsumpcji mediów społecznościowych przez poszczególne pokolenia polskich użytkowników oraz wnioski z całego opracowania, przekładające się na kompleksowy obraz Social Media w Polsce, 
– zestaw dobrych praktyk w budowaniu komunikacji online za pośrednictwem społeczności. 

Przewodnik jest dedykowany każdemu, kto chciałby lepiej poruszać się w świecie mediów społecznościowych i prowadzić za ich pośrednictwem efektywniejszą komunikację. 

Link do pobrania publikacji na stronie naszego partnera merytorycznego IAB: 
https://www.iab.org.pl/baza-wiedzy/przewodnik-po-social-media-w-polsce/ 

Autor wpisu / Partner wpisu:
IAB Polska

TAGI: Digital Marketing