Ozdobnik - gradientowa kula

TAGI: Webinar / Debata

AI w służbie regionu – przykład województwa pomorskiego

Podczas pomorskiej debaty „AI w służbie regionów – przykład województwa pomorskiego" razem z ekspertami, zajmującymi się pracami nad rozwojem AI i wdrażaniem rozwiązań ICT opartych o sztuczną inteligencję, zastanowimy się nad możliwościami jakie stwarza technologia AI dla rozwoju regionów. Podjęte zostaną również próby zidentyfikowania potrzeb lub mechanizmów, które usprawniłyby transformację cyfrową gospodarki.

Idea Wydarzenia: Propagowanie wiedzy w zakresie trendów technologicznych i potrzeby transformacji cyfrowej gospodarki w oparciu o najnowsze rozwiązania ICT, w tym poprzez rozwój sztucznej inteligencji. Zgromadzeni w studiu eksperci będą dyskutować na temat dotychczasowych aktywności na Pomorzu, zmierzających do rozwoju sztucznej inteligencji oraz nad przyszłością wdrożeń i możliwości jakie stwarza AI we wsparciu regionów w procesie cyfrowej transformacji. Podczas rozmowy poruszone zostaną kwestie m.in. inicjatyw pomorskich podmiotów podjętych i planowanych do realizacji na rzecz wsparcia rozwoju technologii AI, czy potrzeby budowania sieci współpracy i synergii działań interesariuszy regionalnych. Nastąpi również wymiana doświadczeń związanych ze współpracą podmiotów z branży ICT, szkolnictwa wyższego, administracji publicznej oraz innych podmiotów zainteresowanych tematyką AI.

Uczestnikami debaty będą przedstawiciele:

  • AI Pomerania HUB,

  • Digital Innovation Hub – DIH4.AI,

  • Politechniki Gdańskiej – Centrum Technologii Cyfrowych,

  • Klubu Politechnicznego „AI Bay – Zatoka Sztucznej Inteligencji”,

  • Pomorskiego Klastra ICT Interizon,

  • Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza,

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Departamentu Rozwoju Gospodarczego.

Grupa odbiorców: Administracja publiczna, podmioty w trakcie transformacji cyfrowej lub chcące wdrażać rozwiązania oparte o nowe technologie ICT oraz wszyscy zainteresowani szeroko pojętą tematyką AI.

Program:

Część I – Przedstawienie potencjału pomorskich instytucji i firm w zakresie AI, w tym prezentacja inicjatyw, projektów i planów, związanych z rozwojem sztucznej inteligencji oraz planowanymi wdrożeniami nowych technologii ICT.

Część II – Dyskusja na temat możliwości, jakie stwarza AI dla rozwoju regionów. Podjęcie próby zidentyfikowania tego, co jest potrzebne lub jakie mechanizmy należałoby wdrożyć, aby usprawnić transformację cyfrową gospodarki – w oparciu o doświadczenia zgromadzonych ekspertów.

Transmisja debaty dostępna na kanale You Tube Fundacji Interizon o godzinie 11:00.

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rejestracja

Niewymagana

Wstęp

Darmowy

Data

Godzina

Przestrzeń

Online

Miejsce

You Tube

Udostępnij