Ozdobnik - gradientowa kula

TAGI: Webinar / Wykład

Polski rynek startupowy NIE jest ukierunkowany na biznes.

Polski rynek startupowy NIE jest ukierunkowany na biznes. Jaki jest stosunek korporacji do współpracy ze startupami?

Korporacje deklarują swoją gotowość do współpracy ze startupami. Cowięcej, 2/3 z nich są zadowolone z efektów dotychczas podejmowanych współprac. Pomimo tego, nie postrzegają polskich startupów jako dojrzałych a cykl życia pojedynczej współpracy jest równoważny jednemu projektowi. Współpraca ta ma zazwyczaj charakter incydentalny, nie przeradza się w długotrwały sojusz nastawiony na wspólne budowanie wartości.

Webinar podejmuje temat stosunku korporacji prowadzących działalność na polskim rynku do współpracy z młodymi spółkami technologicznymi. Dane, które będą przywoływane podczas prezentacji są wynikiem badania przeprowadzonego wśród wiodących korporacji w okresie maj-czerwiec 2020. Przedstawione będą informacje jakie rozwiązania są uznawane obecnie za najbardziej pożądane na rynku, czego korporacje oczekują od młodych spółek technologicznych, z czego wynikają komplikacje na drodze zawierania kooperacji i na jakich zasadach najczęściej korporacje decydują się na współpracę.

Na podstawie wniosków przeprowadzonego badania przedstawimy kluczowe bolączki rynku startupowego.

  • Jaka jest przyczyna takiej, a nie innej kondycji polskiego rynku startupowego?

  • Co wpływa na krótki okres trwania współpracy?

  • Co możemy poprawić, aby zmienić obecną kondycję rynku startupowego?

Na spotkanie serdecznie zapraszamy zarówno przedstawicieli korporacji, jak i młodych spółek technologicznych. Celem jest omówienie kondycji rynku oraz wskazanie obszarów, które wymagają modyfikacji, tak aby każda ze stron osiągnęła pożądany stopień zadowolenia ze współpracy.

Zespół RebelsValley od lat zajmuje się łączeniem światów: korporacyjnego i młodych spółek technologicznych. Kolejne projekty zmieniały nasze spojrzenie i podejście do działania. Zdobywane na podczas kolejnych projektów doświadczenie jasno wskazuje na fakt, sukces świata startupowego z jednej strony zależny jest od tego, czy klient jest zadowolony ze współpracy i faktycznie dostarczonej wartości, z drugiej strony od jego otwartości na współpracę i umiejętność kooperacji z młodą spółką.

-----------------------------------------------------------------------------

Bezpośredni link do przestrzeni wydarzenia

Sprawdź również nasz raport - ,,Stosunek korporacji do zawierania współpracy z młodymi spółkami technologicznymi 2020''

Organizator

Rebels Valley

Rejestracja

Wymagana

Wstęp

Darmowy

Data

Godzina

Przestrzeń

Online

Miejsce

INTERNET

Udostępnij